Sommeren 2017 ble jeg spurt om å delta i en papirutstilling i Israel hvor temaet var "Paper Creatures".  Jeg valgte å ta utgangspunkt i norrøn mytologi og endte opp med å portrettere Gudinnene Frigg og Frøya.  

Frigg og Frøya er to av de mest kjente gudinnene innenfor norrøn mytologi og vi vet fra historien at de ble tilbedt av vikinger over hele Skandinavia.  

Frigg og Frøya har mye til felles og mange historikere gjennom tidene har teoretisert om de egentlig stammer fra en eneste gudinne. Med dette i bakhodet ønsket jeg fremdeles å fremstille begge, men fokusere på forskjellige egenskaper i hver karakter.Jeg valgte å ikke bruke noen viking-estetikk i designet. Jeg ønsket å skape noe fra eget hode med tanke på deres unike egenskaper. 

FRIGG
Frigg er den mektigste av alle gudinnene i norrøn mytologi og er ofte assosiert med stor visdom og det å kunne se inn i fremtiden. Hun er gudinnen for kjærlighet, skjebne og fruktbarhet og er ofte assosiert med- og er ofte et tegn på moder jord. Hun er ren og god, den vakreste av gudene og blir fremstilt som like klok- og er på alle måter fremstilt som sin manns, Odins, likemann. 

FRØYA
Frøya er den neste mektigste gudinnen. Hun er kjærligheten og fruktbarhetens gudinne, akkurat som Frigg, men hun er også gudinnen for krig og død. I den norrøne mytologien trodde de at hvis du dør i kamp, ​​vil du bli mottatt i gudshallene når du dør. Her drikker du hele natten og kjemper og trener hele dagen for å forberede deg på den store kampen mellom gudene, Ragnarok. Ragnarok er en serie av fremtidige hendelser, inkludert dette store slaget, der verden slik vi kjenner den vil ende, både for gudene og menneskene. Etterpå vil verden gjenoppstå, de overlevende gudene vil møtes og verden vil bli gjenbefolket av to menneskelige overlevende. Gudene trenger krigere, og etter en kamp sies det at Frøya vandrer blant de døde på slagmarken og plukker de beste krigerne som skal følge henne til hallen Sessrymne i Folkvang. Den resterende halvparten blir sendt til Odins store hall, Valhall.

Frøya er kjent for å eie en kappe av fjær som gjør henne istand til å kunne skifte ham til en falk. Det var på denne måten hun fant de beste krigerene. Hun fløy over slagmarkene og observerte for etterpå å plukke med seg de aller beste til å sitte ved hennes bord. 


Back to Top