Om kunde
Stingray er en norsk høyteknologisk bedrift som har  utviklet en laser som dreper lakselus. Et arbeid de ble nominert til Norwegian Tech Award for i 2017. Ved hjelp av kamerasyn og en svært presis laser dreper deres node lakselus uten å påføre fisken skade eller stress. Laseren selges og brukes pr. i dag av lakseindustrien i Norge og Skottland. 
Fiskeoppdrettnæringen er pliktet til å telle- og rapportere om lakselus til myndighetene hver uke. Frem til nå har dette med å telle lus vært et tid- og ressurskrevende arbeid for fiskeoppdretterne. De har måttet sende folk ned til anleggene for å manuelt telle lus på fisk i alle merdene sine. Stingray sin programvare teller lus for deg ved å gjenkjenne lus på et bilde som blir sendt fra laseren som er utplassert i merdene. 

Det var denne programvaren Stingray trengte hjelp med. Min oppgave i dette var å kartlegge sammen med kunden hva slags funksjoner brukeren trengte for å kunne løse oppgaven. Jeg sto for elementskisser, ux og design. Her hadde jeg ansvaret for hele prosessen og hadde et tett og godt samarbeid med kunde hele veien. 
Programmet kan gjen­kjenne, tagge og telle lus på egenhånd, men nå i startfasen er man avhengig av at det er et menneske som går inn og etterprøver det programmet gjør. Derfor var det viktig å legge opp til hvordan brukeren enkelt skulle forstå hvordan en tagget lus selv og hvordan de kunne gå inn på hver pre-taggede lus for å eventuelt gjøre om status på denne lusen.

Brukeren måtte også kunne  skjønne hvor mange lus som var fanget opp på de forskjellige fiskene og hvor mange som var av den “farlige sorten. 
Back to Top