Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. I Norge har de sykehus- og røntgentjenester, tjenester innen psykisk omsorg, barnevern samt tilbud for eldre og funksjons­hemmede. De ønsker å være både et supplement til- og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene der det er behov. 
Oppgaven i henhold til Aleris var tredelt. Ta utgangspunkt i deres allerede eksisterende profil og tydeliggjøre en egen visuell retning for Aleris Omsorg. Denne skulle skille seg fra Aleris Helse. Vi skulle designe nye nettsider samt utarbeide malverk for trykk for de forskjellige avdelingene. 

Aleris eksisterende farger ble beholdt, men støttefagene ble tatt i bruk på en ny måte, og er tonet ned.  Vi knyttet de ulike støttefargene i profilen til hver avdeling  sammen med et sett med illustra­sjoner. På denne måten får hver avdeling sin ”egen identitet” og vi spiller på et språk folk allerede kjenner igjen.  Alt budskap fra de for­skjellige avdelingene skal kommuniseres i disse fargene.
Min oppgave
På dette prosjektet var jeg ansvarlig designer og sto for både elementskisser, ux og design. 

Back to Top